Aangezien alle communicatie online kan verlopen, zijn wij niet beperkt tot landen of regio’s waarvoor wij werken.