HTML 5 en CSS 3 zullen in de nabije toekomst een revolutie teweegbrengen in de wereld van webdesign. In de nabije toekomst worden de websites een combinatie van HTML 5 en CSS3. De verwachtingen van het bedrijf van de websites nemen toe, zozeer zelfs dat de bedrijven willen dat de website presteert als efficiënte en effectieve zakelijke / verkoopvertegenwoordigers. Hierdoor blijken de HTML 4 en de eerdere versies van CSS inefficiënt te zijn. Laat ons eerst iets weten over HTML 5 en dan over CSS 3.

HTML5:

HTML 5 biedt een dergelijke codering die een betere integratie van audio en video mogelijk maakt. Het zal ook een betere gebruikersinterface tussen de websites mogelijk maken. Gewoonlijk beeldt de HTML de hele inhoud van de website af, inclusief de kop, titels en de inhoud daarin. HTML 4 met een oude coderingsstijl wordt nu vervangen door HTML5. 1997 zag de lancering van de HTML. In de vroege jaren 90 moesten de websites alleen de afbeeldingen en tekstinhoud hebben. HTML was in die tijd de perfecte codeertaal. De wereld van internet en website heeft sindsdien een zee van veranderingen ondergaan. De bedrijven willen nu dat de website interactief en mediarijk is. Dit is waar de beperkingen van HTML 4 in het spel komen en de toepassing van HTML 5 begint.

CSS3:

CSS is de afkorting van Cascading Style Sheets. Het heeft betrekking op het uiterlijk van de inhoud wanneer een bezoeker de website bezoekt. De lettertypen, kleuren en de achtergrond spelen een cruciale rol in de uitstraling van de website. De eerdere CSS2-versie van CSS3 was goed voor de stijlen die de websites in de jaren negentig nodig hadden, maar nu niet meer. De beperking van CSS2 tot een specifieke reeks stijlen, lettertypen en effecten beperkt het gebruik van CSS2. Zoals eerder vermeld, moeten de websites van vandaag aantrekkelijker en interactiever worden gemaakt. De CSS3 is ontworpen om de website-ontwerper te voorzien van tools om de website visueel aantrekkelijker te maken en deze te integreren met structureel complexere elementen.

Effect van de combinatie van HTML 5 en CSS 3:

  • De visuele effecten worden aantrekkelijker gemaakt. Met behulp van HTML 5 en CSS 3 is het eenvoudiger om de websites te coderen met slagschaduwen en ronde hoeken.
  • De lettertypen kunnen worden aangepast.
  • Het uiterlijk van de tafels kan worden verbeterd door betere stijlen te gebruiken.
  • De ontwerpers zijn voorzien van Web Sockets. Hierdoor is een snellere overdracht van online data en communicatie mogelijk. Updates van de server kunnen in realtime worden ontvangen.
  • HTML 5 en CSS 3 maken nieuwe formulieren beschikbaar voor de website-ontwerpers. Dit faciliteert de ontwerpers met native functionaliteit. De ontwerpers hoeven minder algemene codering te doen, alleen omdat er geen scripting nodig is voor validatie.
  • Gebruik van HTML 5 en CSS 3 zorgt voor betere toegang tot informatie. De e-mails kunnen worden opgeslagen en later offline worden bekeken.
  • Coderen met HTML 5 en CSS 3 maakt eenvoudige animatie en transformatie mogelijk. Het JavaScript dat wordt gebruikt voor het schrijven van eenvoudige animaties kan sneller worden geschreven en dit bespaart tijd.
  • Ook de faciliteit van Geo Location kan hierin worden opgenomen.
  • HTML5 en CSS3 maken het mogelijk om Canvas op de website op te nemen. Canvas is een native type tekenfunctionaliteit.

Webdesign met behulp van HTML5 en CSS3 maakt de ontwerper onafhankelijk van plug-ins van derden. Meestal hebben deze plug-ins betrekking op video, audio of interactiviteit.

Bron: Alan L Smith