Een bezoeker zal keer op keer naar een website komen, wat hem een ​​uitstekende kijkervaring biedt.

Er zijn veel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om de leesbaarheid van een website te vergroten. De sleutel tot leesbaarheid ligt bij veel factoren, zoals lay-out, ontwerp, kleurcontrast, lettertypekeuze en nog veel meer. Lettertypekeuze is een element dat correct moet worden afgehandeld om de leesbaarheid te vergroten. Er zijn echter geen specifieke regels of formules om het juiste lettertype te kiezen. Dit zijn de suggesties die voortkomen uit het experimenteren met lettertypen.

Het allereerste punt om eraan te herinneren is dat de grootte, stijl en indeling van het lettertype dat op uw website wordt gebruikt, van invloed is op een lezer die de webpagina bezoekt. Je moet weten hoe dit aspect geregeld moet worden om de leesbaarheid te vergroten.

In principe zijn er twee categorieën voor lettertypen die schreefloos en schreefloos zijn. Voorbeelden van serif-lettertypen zijn koerier nieuw, Georgia en Times new roman. Arial, Tahoma, Helvetica en Franklin Gothic zijn schreefloze lettertypen, dit zijn lettertypen zonder extra rondingen aan de uiteinden van de letters.

De tweede categorie schreefloze lettertypen zouden beter leesbaar moeten zijn op de computerschermen en worden aanbevolen voor hoofdtekst, terwijl de serif-lettertypen geschikt zijn voor drukwerk. Om de leesbaarheid van een webpagina te vergroten, kunt u gebruik maken van schreefloze lettertypen voor alinea’s en schreeflettertypen voor de koppen.

Een eenvoudig en schoon lettertype is de sleutel om de leesbaarheid van een website te verbeteren. Als u een zin markeert, moet deze dezelfde lettergrootte hebben, anders kan het de leesstroom onderbreken. Alle hoofdtekst in hoofdletters wordt niet op prijs gesteld, aangezien de tekst van vergelijkbare grootte moeilijk te lezen is en het leesproces veel langzamer maakt. Een vage grijze kleur trekt de aandacht van de lezer niet en kan gebruikt worden voor de informatie die er wel moet staan, maar niet centraal staat zoals de postdatum, auteur.

Koppen en tussenkoppen moeten opvallen met vetgedrukte lettertypen. Het helpt de lezer om de tekst gemakkelijk te scannen. Om de leesbaarheid te verbeteren kan men grotere lettertypen, onderstrepingen en andere kleuren voor de koppen gebruiken. Verdana en Georgia zijn de twee lettertypen die uitstekende leesbaarheid kunnen bieden, omdat ze speciaal zijn gemaakt voor schermweergave.

Gebruik een eenvoudig, eenvoudig en gemakkelijk leesbaar tekstlettertype om de leesbaarheid te vergroten en vermijd kleine lettergroottes. U kunt het verschil in leesbaarheid van een website zien door bovenstaande tips over het gebruik van lettertypen uit te proberen.

Bron: Nitesh Ahir