Wat is Copywriting?

Copywriting wordt over het algemeen beschreven als het schrijven van advertenties of het schrijven van een publiciteitskopie om een ​​persoon, bedrijf, mening of idee te promoten. Het kan worden geschreven in platte tekst, als een radio- of televisiereclame of in een verscheidenheid aan andere media. Het belangrijkste doel van het schrijven van een marketingkopie is om de luisteraar of lezer over te halen om te handelen, zoals het kopen van een product of dienst, of zich te abonneren op een bepaald gezichtspunt. Copywriting kan ook dienen om een ​​lezer af te houden van een bepaalde overtuiging of actie.

Volgens Wikipedia kan “copywriting body-copy, slogans, koppen, direct mail-stukken, slogans, jingle-teksten, World Wide Web- en internetinhoud, commerciële scripts voor televisie of radio, persberichten, witboeken en ander geschreven materiaal bevatten dat in advertenties is verwerkt. media.” Een copywriter of de persoon die de advertentietekst schrijft, kan ideeën aandragen voor gedrukte advertenties, postordercatalogi, billboards, commercials, brochures, ansichtkaarten, online sites, e-mail, brieven en andere reclamemedia.

De kunst van copywriting

De kunst van het schrijven van een advertentietekst is gebaseerd op de veronderstelling dat woorden het denken, de houding, de overtuigingen en het gedrag van een publiek kunnen veranderen. Als de geschriften in een kopie geen aandacht, interesse, verlangen, overtuiging en actie opwekken, heeft het zijn taak en opzet gefaald.

Een van de oudste copywritingformules voor advertenties is AIDA: Attention, Interest, Desire en Action. Een advertentie die niet de aandacht van de lezer trekt, zal ook niets anders kunnen doen. Pas nadat deze de aandacht heeft getrokken, kan een advertentie de interesse van de consument wekken en het verlangen wekken naar het product, de dienst of het gepresenteerde idee. Ten slotte moet de advertentie enige actie van de klant stimuleren, anders heeft hij zijn doel niet bereikt.

Copywriting-technieken

Enkele technieken die een copywriter kan gebruiken bij het schrijven van overtuigende advertentiekopieën zijn:

 • Clichés of modewoorden, zoals nu, nieuw, hier, eindelijk en vandaag.
 • Actiewoorden, zoals kopen, proberen, vragen, krijgen, verzenden, proeven, kijken, kijken, komen en nog veel meer.
 • Gevoelige of opwindende woorden, waarbij bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt die feiten versterken, zoals schitterend, verbazingwekkend, verrukkelijk, mooi en wonderbaarlijk.
 • Alliteratie of een vorm van herhaling klinkt aangenaam in het oor, maar niet overdreven, voor de hand liggend of irriterend, zoals ‘Laat de trein het werk doen’, ‘Wees niet vaag, vraag naar Haig’ en ‘Ga goed, ga naar Shell’.
 • Spreekwoorden of schrijven om informele spraak te imiteren, zoals ‘Pick ‘n Choose’, ‘Fish ‘n Chips’, en het gebruik van woorden, zoals, niet, zou niet, zal niet, wat is en andere afkortingen.
 • Interpunctie en grammatica, zoals ‘Red de kinderen. Nutsvoorzieningen.’ ‘Schrijf zijn naam in goud. Remy Martin.’
 • Herhaling, zoals het gebruik van hetzelfde woord om elke alinea te openen, door de merk- of bedrijfsnaam in de tekst te plaatsen.
 • Intertekstualiteit of de associatie van een tekst met andere teksten of tekens, zoals het gebruik van het woord ‘lock’ om te associëren met beveiliging, of het gebruik van een uitspraak, term of teken uit een film of andere media.

Houd bij het schrijven van een kop voor een gedrukte advertentie rekening met de volgende richtlijnen:

 • Maak van de kop een belangrijk overtuigend onderdeel van de advertentie
 • Doe een beroep op het eigenbelang van de lezer met een fundamentele belofte van voordelen
 • Injecteer de maximale informatie zonder het omslachtig of omslachtig te maken
 • Beperk koppen tot ongeveer 5 tot 8 woorden
 • Neem de merknaam op in de kop
 • Verleid de lezer om de body-copy te lezen
 • Verleid de lezer om het visuele in de advertentie te bekijken
 • Verander nooit het lettertype in een kop
 • Gebruik nooit een kop waarvan de overtuigende impact afhangt van het lezen van de hoofdtekst
 • Gebruik eenvoudige, veelvoorkomende, bekende woorden

Houd bij het schrijven van de tussenkop rekening met het volgende:

 • Subkop moet de kop versterken
 • Subkop moet de lezer verleiden om door te gaan naar de hoofdtekst
 • Subkoppen zouden een meer volledige lezing van de hele advertentie moeten stimuleren
 • Hoe langer de hoofdtekst, hoe geschikter het gebruik van ondertitels
 • Beperk het gebruik van ondertitels tot een minimum – ze kunnen een advertentie onoverzichtelijk maken

Houd bij het schrijven van de Body Copy rekening met het volgende:

 • Gebruik de tegenwoordige tijd waar mogelijk
 • Gebruik enkelvoudige zelfstandige naamwoorden en werkwoorden
 • Gebruik actieve werkwoorden
 • Gebruik bekende woorden en zinnen
 • Varieer de lengte van zinnen en alinea’s
 • Betrek de lezer
 • Ondersteuning bieden voor het ongelooflijke
 • Vermijd clichés en superlatieven

Veelvoorkomende fouten bij copywriting

Enkele veelvoorkomende fouten die bij copywriting moeten worden vermeden, zijn:

 • Vaagheid, als gevolg van generalisatie van woorden of onnauwkeurige betekenissen.
 • Wordiness, waarbij zuinigheid van woorden voorop staat omdat een kopie in beperkte ruimte en tijd moet passen voordat het het publiek gaat vervelen.
 • Triteness of unoriginaliteit, waar het gebruik van clichés en versleten superlatieven kan leiden tot een saai en achterhaald imago voor een merk of bedrijf.
 • Beyond Creativeness, waar creativiteit overboord wordt gegooid omwille van creativiteit. Een kopie moet trouw blijven aan zijn primaire verantwoordelijkheid: het overbrengen van de verkoopboodschap.

Conclusie

Het schrijven van een goede kopie vereist veel meer dan wat in dit artikel wordt genoemd. Het vereist onderzoek, out-of-the-box denken en vele andere aspecten. Voor meer tips over copywriting, bekijk de vele bronnen die beschikbaar zijn op het web en lees de relevante boeken van professionele copywriters.

Bron: Edmond Ng