Wat is Copywriting?

Copywriting wordt over het algemeen beschreven als het schrijven van advertenties of het schrijven van een publiciteitskopie om een ​​persoon, bedrijf, mening of idee te promoten. Het kan worden geschreven in platte tekst, als een radio- of televisiereclame of in een verscheidenheid aan andere media. Het belangrijkste doel van het schrijven van een marketingkopie is om de luisteraar of lezer over te halen om te handelen, zoals het kopen van een product of dienst, of zich te abonneren op een bepaald gezichtspunt. Copywriting kan ook dienen om een ​​lezer af te houden van een bepaalde overtuiging of actie.

Volgens Wikipedia kan “copywriting body-copy, slogans, koppen, direct mail-stukken, slogans, jingle-teksten, World Wide Web- en internetinhoud, commerciële scripts voor televisie of radio, persberichten, witboeken en ander geschreven materiaal bevatten dat in advertenties is verwerkt. media.” Een copywriter of de persoon die de advertentietekst schrijft, kan ideeën aandragen voor gedrukte advertenties, postordercatalogi, billboards, commercials, brochures, ansichtkaarten, online sites, e-mail, brieven en andere reclamemedia.

De kunst van copywriting

De kunst van het schrijven van een advertentietekst is gebaseerd op de veronderstelling dat woorden het denken, de houding, de overtuigingen en het gedrag van een publiek kunnen veranderen. Als de geschriften in een kopie geen aandacht, interesse, verlangen, overtuiging en actie opwekken, heeft het zijn taak en opzet gefaald.

Een van de oudste copywritingformules voor advertenties is AIDA: Attention, Interest, Desire en Action. Een advertentie die niet de aandacht van de lezer trekt, zal ook niets anders kunnen doen. Pas nadat deze de aandacht heeft getrokken, kan een advertentie de interesse van de consument wekken en het verlangen wekken naar het product, de dienst of het gepresenteerde idee. Ten slotte moet de advertentie enige actie van de klant stimuleren, anders heeft hij zijn doel niet bereikt.

Copywriting-technieken

Enkele technieken die een copywriter kan gebruiken bij het schrijven van overtuigende advertentiekopieën zijn:

Houd bij het schrijven van een kop voor een gedrukte advertentie rekening met de volgende richtlijnen:

Houd bij het schrijven van de tussenkop rekening met het volgende:

Houd bij het schrijven van de Body Copy rekening met het volgende:

Veelvoorkomende fouten bij copywriting

Enkele veelvoorkomende fouten die bij copywriting moeten worden vermeden, zijn:

Conclusie

Het schrijven van een goede kopie vereist veel meer dan wat in dit artikel wordt genoemd. Het vereist onderzoek, out-of-the-box denken en vele andere aspecten. Voor meer tips over copywriting, bekijk de vele bronnen die beschikbaar zijn op het web en lees de relevante boeken van professionele copywriters.

Bron: Edmond Ng